banner

Služby

Parkovacie služby

Parkovacie karty si môžete kúpiť v akciovej spoločnosti SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec na prízemí v pracovných dňoch: pondelok od 730 do 1130 a od 1230 do 1530 utorok     od 730 do 1130 ...
viac >>

Kompostáreň

         Regionálna kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v časti Dolná Slatinka.          Toto zariadenie je určené na zhodnocovanie biologicky rozl ...
viac >>

Dopravné služby

 CENNÍK DOPRAVNÝCH SLUŽIEB Poplatok bez DPH Darner zariadenie určené na pretláčanie kanalizácií 1/2 Mth práce 18,75 EUR 1 km 0,34 EUR voda 1,70 EUR ...
viac >>

Montáž vodomerov na studenú a teplú vodu

Akciová spoločnosť SPOOL, Lučenec je na základe Rozhodnutia o registrácii č. R/I-103/2013 z 14. novembra 2013 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej repub ...
viac >>

Vodoinštalačné práce

Montážne práce.
viac >>