banner

Služby

Parkovacie služby

Parkovacie karty si môžete kúpiť v akciovej spoločnosti SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec na prízemí v pracovných dňoch: pondelok od 730 do 1130 a od 1230 do 1530 utorok     od 730 do 1130 ...
viac >>

Kompostáreň

         Regionálna kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza v časti Dolná Slatinka.          Toto zariadenie je určené na zhodnocovanie biologicky rozl ...
viac >>

Dopravné služby

 CENNÍK DOPRAVNÝCH SLUŽIEB Poplatok bez DPH Darner zariadenie určené na pretláčanie kanalizácií ½ hodiny práce 22,50 EUR prepravné 1 km 0,40 EUR voda ...
viac >>

Montáž vodomerov na studenú a teplú vodu

Akciová spoločnosť SPOOL, Lučenec je na základe Rozhodnutia o registrácii č. R/I-103/2013 z 14. novembra 2013 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej repub ...
viac >>

Vodoinštalačné a údržbárske práce

Montážne práce.
viac >>

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zar. a bleskozvodov

 CENNÍK  SLUŽIEB Poplatok bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickýc zariadení a bleskozvodov 1 izbový byt 34,00 EUR 2 - 3 ozbový byt 50,00 EUR ...
viac >>

Kontroly hasiacich prístojov a hydrantov

 CENNÍK  SLUŽIEB Poplatok bez DPH Kontrola hasiacich prísrojov a hydrantov hasiaci prístroj 1,00 EUR/ks hydrant D25 5,00 EUR/ks hydrant C52 7,00 EUR/ks ...
viac >>