banner

Športová hala ARENA

Úvod / Športoviská

 


Cenník športovej haly
HLAVNÁ PLOCHA
Činnosť

Časová

jednotka

Časové rozmedzie

Cena za časovú jednotku

so šatňou

Pravidelný tréningový proces /mládež/

basketbal, volejbal,atletika

90 min.
 06:00 - 14:00
7,00 €
14:00 - 22:00  10,00 €

Pravidelný tréningový proces /dospelí/

basketbal, volejbal, atletika

90 min.
 06:00 - 14:00
12,00 €
14:00 - 22:00  15,00 €

Domáci zápas /mládež/

basketbal, volejbal, atletika 


2 - 3 hod.
 06:00 - 14:00
15,00 €
14:00 - 22:00 18,00 €

Domáci zápas /dospelí/ 

basketbal, volejbal, atletika

2 - 3 hod.
06:00 - 14:00 25,00 €
14:00 - 22:00 30,00 €

Jednorázová hra  /mládež/ 

futbal, futsal, nohejbal

90 min.  06:00 - 14:00 12,00 €
14:00 - 22:00 15,00 €

Jednorazová hra  /dospelí/ 

futbal, futsal, nohejbal

60 min.  06:00 - 14:00 20,00 €
14:00 - 22:00 30,00 €

Turnaj /mládež/

basketbal, volejbal, fustal, futbal, atletika

<10 hod.
  165,00 €

Predĺženie turnaja

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

1 hod.   7,00 €

Turnaj /dospelí/

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

<10 hod.   265,00 €

Predĺženie turnaja

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

1 hod.   10,00 €
Turnaj - úpolové športy /mládež/ <10 hod.   200,00 €
Predĺženie turnaja 1 hod.   11,00 €
Turnaj - úpolové športy /dospelí/ <10 hod.   300,00 €
Predĺženie turnaja 1 hod.   22,00 €
Školský telocvik 45 min.   2,50 €
MALÁ TELOCVIČŇA
Činnosť

Časová

jednotka

Časové rozmedzie

Cena za časovú jednotku

so šatňou

Pravidelný tréningový proces /mládež/
 
90 min.
 
 06:00 - 14:00
5,00 €
14:00 - 22:00  7,00 €
Pravidelný tréningový proces /dospelí/
 
90 min.
 
 06:00 - 14:00
10,00 €
14:00 - 22:00  12,50 €
Jednorázový prenájom /mládež/
60 min.
06:00 - 14:00
5,00 €
14:00 - 22:00
7,00 €
Jednorázový prenájom  /dospelí/  60 min.
 
06:00 - 14:00
8,00 €
14:00 - 22:00
10,00 €
Sobota a nedeľa /mládež/
 
60 min.
 
06:00 - 14:00
9,00 €
14:00 - 22:00
12,00 €
Sobota a nedeľa /dospelí/
 
60 min.
 
06:00 - 14:00
15,00 €
14:00 - 22:00
20,00 €
Školský telocvik
45 min.

2,00 €
PRENÁJOM PRIESTOROV ŠPORTOVEJ HALY
Prenájom priestorov ŠH
1 hodina
Podnikateľské aktivity, stužková slávnosť, venčeky, koncerty, spoločenské udalosti
50,00 €
Položenie ochrannej krytiny na palubovku 140,00 €
Upratovanie haly po akcii 40,00 €
Upratovanie sociálnych miestností počas akcie 30,00 €
Prevádzkovanie šatní počas akcie  100,00 €
Jednorázová záloha za prenájom ŠH ARENA pri organizovaní športových a spoločenských podujatí 100,00 €

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠPORTOVEJ HALY

(v čase od 06:00 - 14:00)

DEŇ/HODINA
08:00-08:45 08:55-09:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:45-13:30
PONDELOK
Cirkevná ZŠ Cirkevná ZŠ
ZŠ J. Kármana
ZŠ J. Kármana
ZŠ J. Kármana

UTOROK
ZŠ J. Kármana ZŠ J. Kármana ZŠ J. Kármana ZŠ Kubínyiho
ZŠ Kubínyiho

STREDA


MBK Lučenec muži

ZŠ Kubínyiho
Cirkevná ZŠ
ŠTVRTOK Cirkevná ZŠ Cirkevná ZŠ MBK Lučenec muži Cirkevná ZŠ Cirkevná ZŠ  
PIATOK     MBK Lučenec muži      
SOBOTA            
NEDEĽA            

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠPORTOVEJ HALY

(v čase od 14:00 - 22:00)
DEŇ / HODINA
14:00-15:00 15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:30
18:30-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
PONDELOK

  
MBK prípravka
Starší žiaci
PRP futbal
 
 
UTOROK

 ŠK Novohrad
  ŠK Novohrad  Starší žiaci MBK muži


STREDA

 
MBK prípravka
 Braňo Hrdlička
MBK muži
Futsal Berky
Futsal Berky
ŠTVRTOK Volejbalový klub Pelikán Volejbalový klub Pelikán Volejbalový klub Pelikán Starší žiaci MBK muži ASTRA PEDES ASTRA PEDES
PIATOK ŠK Novohrad ŠK Novohrad MBK prípravka Starší žiaci MBK muži    
SOBOTA              
NEDEĽA