banner

Spotreba tepla

Opatrenia na zníženie spotreby tepla

Z dôvodu neustáleho nárastu cien tepla správca zabezpečuje na základe súhlasu vlastníkov bytov v bytovom dome vykonanie opatrení na zníženie energetickej náročnosti domov, ktoré sa ...
viac >>

Vysvetlivky k vyúčtovaniu

Vysvetlivky k vyúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytu za rok 2018 k stiahnutiu.
27.05.2019 - viac >>

Vyúčtovanie tepla

Základné legislatívne východiská vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu - Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 8a ods. 2 - povinnosť vy ...
viac >>

Bytový dom Cintorínska 1,3

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Daxnerova 3,4 - vchod 3

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Daxnerova 3,4 - vchod 4

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Daxnerova 5

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Daxnerova 6

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Jókaiho 8,10,12

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Kolonáda 9

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Komenského 24

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Komenského 26,28

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Kuzmányho 1,3

Spotreba 2007-2014
viac >>

Bytový dom Kuzmányho 2,4,6

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Ľ. Svobodu 7 - 13

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom M.R. Štefánika 10

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom M.R. Štefánika 13

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom M.R. Štefánika 14

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Novohradská 34-36

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Novohradská 46

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Čajkovského 10-14

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Pivničný rad 2,4

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/1,2,3

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/10-12

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/13-15

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/16-18

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/43-48 vchody 43-45

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/43-48 vchody 46-48

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko III 9-17

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Štúrova 1,3,5,7 - byty a nebytové priestory

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Tkáčska 9

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Tkáčska 11

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Vajanského 30-36, Vargova 1, Tuhárske námestie 1,2

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Zvolenská 41

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Erenburgova 30,32

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Kuzmányho 5

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Ľ. Svobodu 8,10

Spotreba tepla 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Ľ. Svobodu 26,28

Spotreba 2007 - 2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko III 24-31

Spotreba 2007-2017
viac >>

Bytový dom Rúbanisko III 44-46

Spotreba 2007-2017
viac >>

Regulačný príkon

Informácia o regulačnom príkone
viac >>