banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Mgr. Danica Prepelicová, Breznička č. 180

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Rúbanisko III/64, Lučenec   147,78 € 24.7.2018 8.4.2019
  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01 Zmluva o dielo Č. 22/06/2018/S Rekonštrukcia vnútroblokových komunikácií, parkovísk a dobudovanie chodníka na Rúbanisku II za BD bl. K, L, M v meste Lučenec  - Vetva A 61.995,92€ 27.6.2018 31.8.2018

Anna Horváthová, Rúbanisko III/64, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/64, LUčenec

      177 

24.7.2018 31.12.2018

Jozef Holy, Slavomíra Holá, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/64, Lučenec 267,22 € 24.7.2018 31.12.2018

Rozália Mihaliková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/64, Lučenec 147,05 € 24.7.2018 31.12.2018

Jana Nagyová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/64, Lučenec 271,99 € 24.7.201 31.12.2018 

Marcel Ďurove, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/64, Lučenec 140,26 € 24.7.2018 31.12.2018

Edita Vanzálová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/64, Lučenec 201,62 € 24.7.2018 31.12.2018 
  Martina Čonková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,93 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Kristína Becániová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,04 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Renáta Pospíšilová, Klňeževes u Prahy, U Národního výboru 62, ČR  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/64, Lučenec  203,93 €  24.7.2018 31.12.2018
  Eva Gaberová, Rúbanisko III/4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 23, Rúbanisko III/64, Lučenec   159,07 € 24.7.2018  19.12.2018

Peter Sladovník, Rita Sladovníková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/65, Lučenec  202,24 €  24.7.2018  31.12.2018 

PaedDr. Katarína Spodniaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/26, Lučenec  148,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Zoltán Galamb, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/65, Lučenec  190,50 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Zuzana Končošová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/65, Lučenec 173,60 €  24.7.2018  31.12.2018 

Jozefína Berkyová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/65, Lučenec  223,91 €  24.7.2018  31.12.2018 

Miroslava Kminiaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Martina Čižmáriková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/65, LUčenec 189,49 € 24.7.2018  31.12.2018 

Ondrej Šárkozi, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Rúbanisko III/65, Lučenec 216,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kamil Franko, Iveta Franková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/65, Lučenec 236,92 €  24.7.2018  31.12.2018 

Katarína Bobáľová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/65, Lučenec  150,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mária Danielová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/65, Lučenec  165,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kristína Schleicherová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/65, Lučenec  213,18 €  24.7.2018  31.12.2018 

Július Rusnák, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/65, Lučenec  125,17 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mariana Pauková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,21 €  24.7.2018  31.12.2018 
  Peter Hronec, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/65, Lučenec 127,78 €  24.7.2018 31.12.2018

BKM Lučenec-Občianske združenie, Slovenskej republiky rád č. 24, Lučenec

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme č. 26/08/2017 zo dňa 22.8.2017 Oprávnenie k umiestneniu práčky v priestoroch Športovej haly ARENA podľa spotreby vody a elektrickej energie 5.10.2017

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec

Zmluva o dielo č. 08/08/2018/S Spevnenie plôch na Rúbanisku I pri vnútroblokovej ceste, pozdĺž BD bl. č. 1-8 v meste Lučenec 94.386,38 € 29.8.2018 15.11.2018

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 09/08/2018/S Rekonštrukcia Ulice Jókaiho v meste Lučenec - Vetva A 256.992,28€ 29.8.2018 15.11.2018

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej č. 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 10/08/2018/S Rekonštrukcia časti chodníka na Ulici Vajanského, pred BD č. 24-36 v meste Lučenec 63.241,30 € 29.8.2018 15.11.2018 

VUB a.s., Mlynské nivy č. 1, Bratislava 25 Zmluva o termínovanom úvere č. 563/2018/ÚZ Poskytnutie o úvere peňažných prostriedkov 290.588,-€ 8.8.2018 20.9.2025

VUB a.s., Mlynské nivy č.1, Bratislava

Záložná zmluva Záložná zmluva k termínovanému úveru   8.8.2018  

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 03/10/2018/S Rekonštrukcia miestnejkomunikácie na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec, Vetva B - MK  56.302,58€  20.10.2018  30.11.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej č. 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 04/10/2018/S Oprava Ulice J. Husa a časti Ulíc Garbiarska,Lúčna v meste Lučene, Vetva A 112.679,86€ 20.10.2018  30.11.2018 
  Mestský športový klub NOVOHRAD Lučenec Dodatok č. 7 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016  Predĺženie doby podnájmu hlavného futbalového ihriska vrátane atletickej dráhy okolo ihriska, tréningovej plochy s umelým trávnikom a tribúny pre divákov nachádzajúci sa na Športovej ulici v Lučeneci  1 € 22.10.2018  30.6.2019 
 

SVOMA, s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 

Zmluva o dielo  Úprava chodníka, úprava komunikácie 3,8m x 3,3m, úprava komunikácie 11,3 m x 2,1 m, zálievky škáry, asfaltovanie cesty 1/75 pred bytovým domom Haličská 4 v Lučenci  11.982,97 € 8.11.2018  15.11.2018 
  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo Č.19/12/2017/S/2  Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová - prác naviac (II. etapa, vetva B)  42.989,44 € 16.11.2018  31.10.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo Č.09/11/2018/S  Stavebné úpravy poškodených chodníkov na Rúbanisku III (bl. L2, L6) v meste Lučenec - I. etapa (Vetva A, A1, B, B1, C, D, E, F, G)  81.690,56 € 27.11.2018  20.12.2018