banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Mgr. Danica Prepelicová, Breznička č. 180

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Rúbanisko III/64, Lučenec   147,78 € 24.7.2018 8.4.2019

Anna Horváthová, Rúbanisko III/64, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/64, LUčenec

      177

24.7.2018 31.12.2018

Jozef Holy, Slavomíra Holá, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/64, Lučenec 267,22 € 24.7.2018 31.12.2018

Rozália Mihaliková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/64, Lučenec 147,05 € 24.7.2018 31.12.2018

Jana Nagyová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/64, Lučenec 271,99 € 24.7.201 31.12.2018 

Marcel Ďurove, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/64, Lučenec 140,26 € 24.7.2018 31.12.2018

Edita Vanzálová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/64, Lučenec 201,62 € 24.7.2018 31.12.2018 
  Martina Čonková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,93 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Kristína Becániová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,04 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Renáta Pospíšilová, Klňeževes u Prahy, U Národního výboru 62, ČR  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/64, Lučenec  203,93 €  24.7.2018 31.12.2018
  Eva Gaberová, Rúbanisko III/4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 23, Rúbanisko III/64, Lučenec   159,07 € 24.7.2018  19.12.2018

Peter Sladovník, Rita Sladovníková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/65, Lučenec  202,24 €  24.7.2018  31.12.2018 

PaedDr. Katarína Spodniaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/26, Lučenec  148,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Zoltán Galamb, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/65, Lučenec  190,50 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Zuzana Končošová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/65, Lučenec 173,60 €  24.7.2018  31.12.2018 

Jozefína Berkyová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/65, Lučenec  223,91 €  24.7.2018  31.12.2018 

Miroslava Kminiaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Martina Čižmáriková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/65, LUčenec 189,49 € 24.7.2018  31.12.2018 

Ondrej Šárkozi, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Rúbanisko III/65, Lučenec 216,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kamil Franko, Iveta Franková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/65, Lučenec 236,92 €  24.7.2018  31.12.2018 

Katarína Bobáľová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/65, Lučenec  150,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mária Danielová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/65, Lučenec  165,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kristína Schleicherová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/65, Lučenec  213,18 €  24.7.2018  31.12.2018 

Július Rusnák, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/65, Lučenec  125,17 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mariana Pauková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,21 €  24.7.2018  31.12.2018 
  Peter Hronec, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/65, Lučenec 127,78 €  24.7.2018 31.12.2018