banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Ján Kochan, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/63, Lučenec  160,51 €  21.12.2018  31.12.2019
  Mgr. Kristína Becániová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/64, Lučenec  154,98 €  21.12.2018  31.12.2019

Jana Nagyová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/64, Lučenec  200,91 €  21.12.2018  31.12.2019

Mariana Pauková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/65, Lučenec  216,08 €  21.12.2018  31.12.2019

Eva Gaberová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 23, Rúbanisko III/65, Lučenec  127,49€  21.12.2018  31.12.2019

Ing. Milan Hric, Ulica Alexandra W2ágnera 2515/38, Lučenec Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"  Poskytovanie služieb "civilnej ochrany" pre objekt Zimný štdión Lučenec 40€/mesačne  1.1.2019 

Peter Látka, Rúbanisko III/61, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/61, Lučenec   199,74 € 8.1.2019  31.12.2019

Žaneta Rendeková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/61, Lučenec  218,05 €     8.1.2019 31.12.2019
  Silvia Trifontiová, Rúbanisko III/61, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/61, Lučenec  131,-€  8.1.2019  31.12.2019
  Elena Rojková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/61, Lučenec  153,37 €     8.1.2019  31.12.2019
  Libor Augustín, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 31, Rúbanisko III/61, Lučenec  187,40 €  8.1.2019  31.12.2019
  Mariana Trtíková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 32, Rúbanisko III/61, Lučenec  148,23 €      8.1.2019 31.12.2019

Eva Pivková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/61, Lučenec  119,63 €      8.1.2019 31.12.2019

Jiří Valda, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/63, Lučenec  238,25 €      8.1.2019 31.12.2019

Monika Radičová, RúbaniskoIII/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/63, Lučenec         183,78 €    8.1.2019  31.12.2019

Peter Szerzody, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/63, Lučenec         189,60 €    8.1.2019  31.3.2019

Roland Botoš, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/63, Lučenec         161,84 €     8.1.2019 31.3.2019

Eleonóra Lušpaiová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/63, Lučenec        156,61 €    8.1.2019  31.12.2019

Aneta Botošová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/63, Lučenec        155,67 €      8.1.1019 31.12.2019

Eva Kovácsová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/63, Lučenec        138,15 €     8.1.2019   31.12.2019

Rozália Mihalíková, Rúbanisko III/64, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/64, Lučenec        132,48 €     8.1.2019   31.12.2019

Anna Horváthová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/64, Lučenec       156,05 €     8.1.2019   31.12.2019

Ladislav Nagy, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/64, Lučenec        154,08 €     8.1.2019   31.3.2019

Katarína Bobáľová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/65, Lučenec       150,07 €     8.1.2019   31.12.2019

Martina Čižmáriková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúabanisko III/65, Lučenec       189,49 €     9.1.2019   31.12.2019

Kamil Franko, Iveta Franková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/65, Lučenec        236,92 €     9.1.2019   31.12.2019
  Peter Hronec, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/65, Lučenec       129,79 €     9.1.2019  31.12.2019

Erika Ádámová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/65, Lučenec       232,15 €    9.1.2019   31.12.2019
  Terézia Balogová, Norbert Balog, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/65, Lučenec       200,21 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Miroslava Kminiaková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/65, Lučenec        264,07 €     9.1.2019   30.6.2019 
  Peter Sladovník, Rita Sladovníková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/65, Lučenec        202,24 €    9.1.2019   31.12.2019 
  Ondrej Šárkozi, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Rúbanisko III/65, Lučenec       213,36 €     9.1.2019   30.6.2019 
  Kristína Bredárová, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Lúčna 1D, Lučenec       197,83 €    9.1.2019   31.12.2019 
  PaedDr. Erika Zoková, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 17, Lúčna 1E, Lučenec        190,84 €    9.1.2019    31.12.2019
  Slavomíra Ondrisová, Ervín Ondris, Lúčna 1E, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Lúčna 1E, Lučenec       207,40 €    9.1.2019    31.12.2019
  Jozef Bolyoš, Lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Lúčna 1F, Lučenec       185,38 €   9.1.2019   30.6.2019 
  Ladislav Gubovič, Lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 23, Lúčna 1F, Lučenec       193,77 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Štefan Bodor, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Lúčna 1G, Lučenec       208,95 €     9.1.2019  31.3.2019 
  Emese Haviarová, Marek Haviar, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Lúčna 1G, Lučenec       248,04 €  

  9.1.2019 

31.12.2019 
  Mgr. Andrea Gordošová, Ján Gordoš, Lúčna 1G, Lučenc Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 36, Lúčna 1G, Lučenec        202,39 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Gabriel Jančkár, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Pivničný rad 2, Lučenec        179,60 €    9.1.2019  31.12.2019
  Peter Migas, Ivana Migasová, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Pivničný rad 2, Lučenec        271,62 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Jozef Lehocký, Pivničný rad 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad 4, Lučenec        101,34 €    9.1.2019  31.3.2019 
  Ľudmila Čemanová, Pivničný rad 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Pivničný rad 4, Lučenec        90,06 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Dušan Sirvoň, Pivničný rad 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Pivničný rad 4, Lučenec         88,56 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Richard Vanzál, Andrea Vanzálová, Pivničný rad 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad 4, Lučenec        205,93 €     9.1.2019 31.12.2019 
  Katarína Dirbáková, Cintorínska 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Cintorínska 1, Lučenec        227,73 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Richard Krokoš, Cintorínska 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Cintorínska 1, Lučenec        126,09 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Ivan Oswald, Michaela Oswaldová, Cintorínska 1, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Cintorínska 1, Lučenec        176,93 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Katarína Stieranková, Cintorínska 3, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Cintorínska 3, Lučenec        122,71 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Jana Kováčová, František Kováč, Cintorínska 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Cintorínska 3, Lučenec        213,34 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Adriana Pápaiová, Cintorínska 3, Lučenec Nájomná zmluva      Nájom bytu č. 6, Cintorínska 3, Lučenec 

     141,09 €         

  9.1.2019 30.6.2019 
  Karol Sevejáni, Beata Sevejániová, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Komenského 26, Lučenec        221,34 €    9.1.2019  31.12.2019 
  Miroslav Kurák, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Komenského 26, Lučenec        116,86 €     9.1.2019 31.12.2019 
  Sylvia Vargová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Komenského 28, Lučenec       171,26 €     9.1.2019  31.12.2019 
  Mgr. Tomáš Danyi, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Komenského 28, Lučenec       159,33 €     9.1.2019  31.12.2019 

Michaela Dovcová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Komenského 28, Lučenec       174,96 €    9.1.2019  31.12.2019
  Peter Ríz, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Komenského 28, Lučenec       175,88 €     9.1.2019  31.12.2019 

Erika Lehocká, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Komenského 28, Lučenec       154,54 €     9.1.2019  31.3.2019

Martina Čonková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/64, Lučenec       153,64 €  

    9.1.2019

 31.12.2019

Mgr. Zuzana Končosová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/65, Lučenec       159,57 €   12.1.2019 31.12.2019
  Mgr. Miriama Podhorová, Lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14,Lúčna 1E, Lučenec      202,28 €   13.2.2019 31.12.2019
  Ján Števove, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Pivničný rad č. 4, Lučenec       168,39 €   13.2.2019 31.12.2019 
  Mgr. Stanislava Danišová, Róbert Daniš, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Komenského č. 26, Lučenec        191,19 €   13.2.2019  31.12.2019

Lucia Zaušková, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Komenského č. 28, Lučenec        187,69 €   13.2.2019 31.12.2019
  Ladislav Šingliar, Rúbanisko I/5, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Komenského č. 24, Lučenec          90,22 €  13.2.2019   9.12.2019
  Lívia Jonášová, Komenského 26,Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 2, Komenského č. 26, Lučenec         164,97 €    2.3.2019  31.12.2019
  Katarína Galambová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 4, Lučenec        141,34 €     2.3.2019   31.3.2019

Ingrid Balogová, Stanislav Balog, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Pivničný rad č. 4, Lučenec      157,31 €     2.3.2019   31.12.2019

Stanislava Kováčiková, Dušan Kováčik, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 4, Lučenec       214,65 €    2.3.2019   31.12.2019

Miroslav Vanek, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Pivničný rad č. 2, Lučenec        97,55 €    2.3.2019   31.3.2019

Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 2, Lučenec        203,64 €     2.3.2019    30.6.2019

Renáta Sarvašová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Pivničný rad č. 2, Lučenec        227,41 €     2.3.2019   31.12.2019

Marcela Gabľasová, Peter Gabľas, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Cintorínska č. 3, Lučenec        236,91 €     2.3.2019    31.3.2020

Ivana Pálešová, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Cintorínska č. 1, Lučenec        198,17 €    2.3.2019    31.12.2019

Janka Horváthová, Štefan Horváth, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Cintorínska č. 1, Lučenec        154,22 €    2.3.2019    31.3.2020

Štefan Bodor, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Lúčna 1G, Lučenec        214,47 €    2.3.2019    30.6.2019

Monika Galová, Lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 19, Lúčna 1F, Lučenec       213,86 €    2.3.2019    31.12.2019
  Emília Stremiová, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Lúčna 1D, Lučenec       200,59 €   2.3.2019  30.6.2019
  Peter Tóth, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Lúčna 1D, Lučenec       197,27 €   2.3.2019   31.12.2019
  MUDr. Shadi I M Jaradat, Ing. Bayan Ibrahim A Ayoub, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Lúčna 1C, Lučenec       213,64 €   2.3.2019   31.3.2019
  Jozefína Berkyová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/65, Lučenec       181,83 €   2.3.2019    31.12.2019
  Kristína Schleicherová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/65, Lučenec      219,02 €   2.3.2019   31.12.2019 

Ladislav Nagy, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/64, Lučenec      159,02 €    2.3.2019   30.6.2019

Vladimír Koška, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 32, Rúbanisko III/64, Lučenec      175,86 €    2.3.2019   31.12.2019

Jozef Holý, Slavomíra Holá, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/64, Lučenec      239,60 €    2.3.2019   31.12.2019 
  Roland Botoš, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/63, Lučenec      163,68 €    2.3.2019    30.6.2019 
  Štefan Čorba, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/63, Lučenec      245,35 €    2.3.2019  31.3.2019 

Július Danko, Helena Danková, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/63, Lučenec     286,47 €    2.3.2019   31.12.2018 
  Diana Čechovičová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, pivničný rad 2, Lučenec      86,42 €  12.3.2019   30.6.2019 

Václavíková Erika, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Komenského 28, Lučenec      180,40 €  12.3.2019   31.12.2019 

Tomáš Telek, Ivana Teleková, Cintorínska č.1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Cintorínska č. 1, Lučenec      195,45 €   12.3.2019   31.3.2019