banner

Výberové konania pre bytový dom Vajanského 30-36, Tuhárske námestie 1,2, Vargova 1

Úvod / Verejné oznamy / Výberové konania

Výberové konanie pre bytový dom

Vajanského 30 – 36, Tuhárske námestie 1,2,Vargova 1, Lučenec

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Vajanského 30 – 36, Tuhárske námestie 1,2, Vargova 1, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 41. týždni v roku 2014 sa uskutoční v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 8b ods. 3),

 

a/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu: 

PS 82 - BB, 176 b. j., Vajanského 30 - 36, Tuhárske námestie 1,2, Vargova 1, Lučenec

 

b/ výberové konanie stavebného dozoru k realizácii stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova bytového domu: 

PS 82 - BB, 176 b. j., Vajanského 30 - 36, Tuhárske námestie 1,2, Vargova 1, Lučenec

 

c/ výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

Obnova  bytového domu  PS-82-BB, 176 b. j., Vajanského 30, 32, 34, 36, Tuhárske nám. 1, 2, Vargova 1, Lučenec.

a)         Výmena výplní otvorov – bytová časť

b)         Výmena výplní otvorov – spoločná časť

 

     V prípade Vášho záujmu o predloženie ponuky, si môžete vyzdvihnúť podklady: výkaz výmer, technickú správu, podmienky pre výberové konanie a zmluvu o dielo v kancelárii prvého kontaktu a. s. SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec, priehradka č. 1, Ing. Olšiaková Zuzana.

Žiadame záujemcov, aby si termín vyzdvihnutia podkladov dopredu dohodli na t. č.: 047/43 04 111 alebo na olsiakova@spool.sk.

Termín predloženia ponúk – do 03.10.2014 do 1100 hod. na sekretariát a. s. SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec, kancelária č. 9,10, 1. poschodie, Bc. Valachová Andrea.