banner

Výberové konanie - Dostavba lodžií bytového domu L.Svobodu 7-13

Úvod / Verejné oznamy / Výberové konania

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu L. Svobodu 7 - 13, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 5. týždni v roku 2014 sa uskutoční v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 8b ods. 3), výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

 Dostavba lodžií bytového domu  PS 82 - BB, L. Svobodu 7 - 13, Lučenec.

      V prípade Vášho záujmu o predloženie ponuky nás kontaktujte na e-mail mullerova@spool.sk, resp. na t.č. 047/4321213, 0915892026.

 Termín predloženia ponúk – do 24.01.2014, do 1400 hod., na sekretariát a.s. SPOOL, Lučenec.