banner

Výberové konanie - Obnova bytového domu Rúbanisko II/10-15

Úvod / Verejné oznamy / Výberové konania

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Rúbanisko II/10-15, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 2. týždni v roku 2014 sa uskutoční v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov § 8b ods. 3), výberové konanie na realizáciu stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, stavby:

 Obnova bytového domu  T06B-BB , 105 b.j., Rúbanisko II/10-15, Lučenec.

     V prípade Vášho záujmu o predloženie ponuky nás kontaktujte na e-mail olsiakova@spool.sk, resp.
na t.č. 047/4321213.

Termín predloženia ponúk – do 08.01.2014, do 1400 hod., na sekretariát a.s. SPOOL, Lučenec.