banner

Vysvetlivky k vyúčtovaniu

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

Vážení užívatelia bytov,
v tomto čase Vám boli doručované vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu za rok 2018.

Vysvetlivky k vyúčtovaniu pre domy s osadenými pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách k stiahnutiu → vysvetlivky s PRVN

Vysvetlivky k vyúčtovaniu pre domy bez pomerových rozdeľovačov k stiahnutiu → vysvetlivky bez PRVN