banner

Zimný štadión

Úvod / Športoviská

Na Zimnom štadióne sa momentálne prácuje na odstránení havarijného stavu, aktuálne prebieha výmena kompresora chladiaceho systému ľadovej plochy. Odstránením havarijného stavu (ktoré bolo nevyhnutné) chce Mesto Lučenec predísť k ohrozeniu zdravia hokejistov, ako aj širokej verejnosti a preto Vás žiadame    o strpenie a pochopenie!

Verejné korčuľovanie - sezóna 2017/18

Pondelok

Sanitárny deň

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota*

Nedeľa*

* hodiny pre verejnosť sú týždenne upravované podľa tréningov a zápasov HC Lučenec

* informácie ohľadom verejného korčuľovania na čísle 0907 806 425 (prevádzka ZŠ)

   týždenný rozpis ľadovej plochy HC Lučenec nájdete na www.hclucenec.com

   Prevádzkový poriadok zimného štadóna  →  tu

Cenník platný pre sezónu 2016/2017

Vstupné pre deti do 6 rokov / 2 hodinový vstup

1,00 €

Vstupné pre deti do 6 rokov / 2 a viac hodinový vstup 1,50 €

Vstupné pre deti od 6 do 15 rokov / 2 hodinový vstup

1,50 €

Vstupné pre deti od 6 do 15 rokov / 2 a viac hodinový vstup 2,00 €

Vstupné nad 15 rokov / 2 hodinový vstup

2,00 €

Vstupné nad 15 rokov / 2 a viac hodinový vstup 3,00 €
Nekorčuľujúci sa návštevníci 0,50 €
Organizované skupiny (nad 10 osôb) 50% zľava
ZŤP 50% zľava
Skrinka na veci - poplatok + záloha* 1,00 €/deň + 3,00 €
Detský trenažér korčuľovania - poplatok + záloha* 2,00 €/hod.+ 3,00 €
Brúsenie korčúľ 2,00 €
Využitie ľadovej plochy za účelom hokeja:  
Využitie ľadovej plochy - 1 hodina

80,00 €

Využitie ľadovej plochy - 1 hodina 15 minút

100,00 €

Využitie ľadovej plochy - 1 hodina 30 minút

110,00 €

Využitie ľadovej plochy - 2 hodiny 140,00 €

* záloha za zapožičanie trenažéra korčuľovania, alebo kľúča od skrinky

  Vám bude vrátená po ich odovzdaní (v nepoškodenom stave) v pokladni